İngilizce İşletme Bölümü

Bölümümüz evrensel ölçüler ışığında dinamik ve yenilikçi eğitim programları sunarak; ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek, sağlıklı kararlar alıp uygulayabilecek, riskleri görüp göze alabilecek, iş dünyasının gereksinimlerine uygun, topluma ve dünyaya değer katacak kalifiye işletmeciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hedefimiz ulusal arenada olduğu gibi uluslararası arenada da başarıyla rekabet edebilecek işletmeciler yetiştirmek olduğu için bölümümüzde dersler İngilizce yürütülmektedir. Bu yüzden bu bölümü kazanan öğrenciler bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

Mevcut olan ve gelecekte artması planlanan yurt dışı işbirliklerimiz sayesinde öğrencilerimizin üniversite eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında geçirmesi  ve bu sayede öğrencilerimizin hem yabancı dil kullanma becerilerinin hem de kendini ifade etmek konusundaki becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

İngilizce İşletme Bölümü'nü tercih edecek adaylar eğer;

– Küreselleşme olgusuna inanıyor ve sadece yerel değil tüm dünyadaki sürekli değişen iş dinamiklerini takip etmek sizi heyecanlandırıyorsa,

-Sadece Ulusal değil,  uluslararası şirketlerde de çalışmak istiyorsanız,

-Türkiye’deki ulusal ve uluslararası şirketlerde de bir gün yönetici olma hayaliniz varsa,

-Kendi işinizi kurmak ve onu uluslararası pazarlarda da rekabet edebilir bir güce kavuşturmayı hedefliyorsanız,

-Girişimcilik ruhunuza işlemiş ve bunu sadece Türkiye ile sınırlandırmak istemiyorsanız,

-Tüm Dünya vatandaşları ile iletişim kurmak, insan ilişkilerinizi yürütmek ve yönetmek sizi mutlu ediyorsa,

-Karar vermeyi, sorun çözmeyi, araştırmayı ve bu becerilerinizi sadece yerel değil uluslararası imkânları da kullanarak geliştirmek istiyorsanız,

-Alanınızda uzmanlaşmak için gerek yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde gerekse ABD ve İngiltere gibi ülkelerdeki üniversitelerde Yüksek lisans ve Doktora yapmak hayaliniz ise,

Sizin yeriniz burası.

İngilizce İşletme Bölümü Size ne kazandırır?

Öncelikle İngilizce İşletme Bölümünde eğitim dili İngilizcedir. Bu nedenle İngilizce okuma, yazma ve özellikle de konuşma becerileriniz geliştirilecek ve böylece tüm dünya ile iletişim kurabilme fırsatını yakalarsınız.

Bölümümüzde sizlere temel olarak işletme yönetimi, pazarlama, finans, muhasebe ve üretim gibi alanlarda dersler verilerek; ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek, sağlıklı kararlar alıp uygulayabilecek girişimci ve riskleri göze alabilen işletmeciler olarak yetiştirilirsiniz.

İngilizce İşletme Bölümünden Mezun Olduktan Sonra Nerelerde Çalışabilirisiniz?

Uzmanlaşmayı düşündüğünüz alanda gerek yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde ve gerekse ABD, İngiltere gibi ülkelerdeki Üniversitelerde yabancı dil engeline takılmadan yükseklisans ve doktora yapabilirsiniz.

Araştırma Görevliliği ile başlayıp profesörlüğe kadar uzanan bir akademik kariyeri seçebilirsiniz.

Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki ulusal ve uluslararası şirketlerde yönetim, finans, muhasebe, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, üretim gibi bölümlerinde çalışabilirsiniz,

Kamuya bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlardaki iş fırsatlarından yararlanabilirsiniz.