Bölüm Koordinatörleri

Farabi Koordinatörü: Arş. Gör. İlkin YARAN ÖGEL        ilkin_yaran@yahoo.com              Dahili: 13251

Mevlana Koordinatörü: Arş. Gör. Ender BAYKUT          enderbaykut@hotmail.com           Dahili: 13226

Erasmus Koordinatörü: Arş. Gör. Arif ARİFOĞLU         arifoglu@aku.edu.tr                     Dahili: 13354