İşbaşı Uygulamalı Eğitime İlişkin Bölüm Kriteri Hakkında

Öğrencilerimiz 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında uluslararası faaliyeti olan işletmelerin İngilizce İşletme Bölümü ile ilgili departmanlarından bölüm İşbaşı Uygulamalı Eğitim Komisyonu’nun uygun gördüklerinde işbaşı uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirebilirler.